Bildsats

Copyright Komidé HB 2014

Bildsats

Bilden ovan är laminerad och fungerar som första sida i bildsatsen. (Se texten till höger)

Bildsats

Består av 30 st laminerade kort med kardborrefäste.

Korten är placerade på dubbelsidiga laminerade ark (3 st) där respektive bild finns i ett rutnät. Arken kan sättas in i en pärm för A4 storlek.

Urvalet av kort möjliggör att komma igång och att pröva användningen av västen.

Kom igång - en metodanvisning

för bildsatsen

 

Korten i bildsatsen är ett urval av begrepp för att börja använda kommunikationsvästen och prova metoden att PEKPRATA.

 

Ämnen för korten är valda utifrån samspel i en gruppsituation.

Vem är här - ex vilka kläder man har på sig ..(berätta)

Vad händer idag ... (information)

Vad göra ... (välja)

 

Ledaren för gruppen bär västen och pekar på aktuellt bildkort samtidigt som ordet/orden sägs. Fler kort sätts på västen varefter samspelet med gruppen växer.

Ansvar för fortsatt bildstöd och utökat begreppsförråd måste kopplas till den miljö/verksamhet där behovet finns.

 

STORLEK på korten (9 x 9 cm) ger möjlighet i en gruppsituation att uppfatta bild/text en bit ifrån den som har västen på sig. I en enskild situation kan kort med mindre storlek användas.

 

BILD OCH TEXT har här framställts med hjälp av programmet InPrint (hargdata.se)

 

FÖRVARING av korten visar exempel på hur det kan göras med

hjälp av laminerat rutark och samma bilder som korten är gjorda av

(2 ex av varje bildark skrivs ut). Detta gör det lätt att se om alla är på sin plats. Korten sätts på plattan med kardborrefäste. De kort som direkt ska användas kan läggas i fickorna på västen.

Artikelnummer:

BILDSATS01