Om Komidé

Copyright Komidé HB 2014

Om Komidé

 

Komidé har fokus på sociala innovationer och grafisk kommunikation.

Vi har lång erfarenhet av att använda bilder, symboler och text som alternativa kommunikationsvägar när det finns hinder att kommunicera med talat språk.

 

Vi vet att när man inte förstår eller inte blir förstådd minskar möjligheten att kunna vara delaktig i många sociala sammanhang. Det vill vi ändra på genom att sprida nyttan med att använda alternativ och kompletterande kommunikation - AKK.

 

Det handlar om metoder som gör språket mer begripligt och hanterbart samt stödjer och utvecklar kommunikationsförmågan.

 

 

 

Vår logga

Kommunikativ kompetens utvecklas i samspelet med andra

när man har förmåga att uttrycka sina tankar ...

 

i en form som är hanterbar,

med ett innhåll som är begripligt och

i en användning eller avsikt som är meningsfull. (Bloom & Lehay, 1978)

 

Dessa förmågor måste finnas både hos individen såväl som i dess omgivning/miljö.

 

Rätten att vara i en god kommunikativ miljö - en stor utmaning!

 

Vår vision

att stödja och utveckla användingen av alternativa kommunikationsmetoder så att dessa kan bli mer vanliga och tillgängliga i samhället och

 

att öka individers möjlighet till delaktighet, jämlikhet och självständighet genom att de kan förstå och göra sig förstådda i olika sociala sammanhang.

 

 

Hur kan vi lyckas?

Genom att skapa och introducera idéer, produkter och metoder för bild- och symbolstöd.