Start

Copyright Komidé HB 2014

 

Kommunikationsvästen - ett redskap för att förtydliga tal och språk ...."som en levande informationstavla"

En metod som stödjer rätten att vara i en god kommunikativ miljö.

 

Västen används vid direkt dialog med en person eller i en gruppsituation med riktat fokus t ex samling/möte och sagoberättande.

 

Målgruppen är personer som behöver stöd för att lättare uppfatta tal och språk.När personal eller närstående personer använder västen och ”pekpratar” med hjälp av bilder blir kommunikationsstödet tillgängligt i olika situationer.

 

Metoden gör språket mer begripligt och hanterbart vilket bidrar till ett mer meningsfullt vardagsliv.

 

Från idé till prövad modell - nu i ny design, funktion och kvalité.